Articles

Showing 161-180 of 183 items.

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564


แบบขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-ธ.ค. 2564

แบบขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-ธ.ค. 2564


รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564


รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564


รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564


บันทึกข้อความรายงานการจัดสรรเงินงบประมาณ 2565

บันทึกข้อความการจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณ 2565


บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ

บันทึกข้อความประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564


บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบขอเผยแพร่ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2560

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.256q


รายงานขอจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (เกินแสน)

รายงานขอจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (เกินแสน)


รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน (ไม่เกินแสน)

รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน (ไม่เกินแสน)


แบบขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มการรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์

ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลอดและพยานรับรอง

คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว ที่ 236/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดและพยานรับรอง


ขออนุมัติการใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ขออนุมัติการใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายงานการจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณ 2565

รายงานการจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณ ปี 2565


ขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว


ประกาศขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด