Articles

Showing 1-20 of 21 items.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการและพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการและพนักงานขับรถยนต์

โดยมีรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมานี้


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พยาบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ว โดย รพ.พร้าว รับผู้สมัครดังนี้

พยาบาล 2 ตำแหน่ง

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชากสาธารณสุข เจ้าพนักงานพัสดุ

ด้วย โรงพยาบาลพร้าว มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ดังนี้

นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข 1

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานบริการโรงพยาบาลพร้าวรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลพร้าว

เรื่องรับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

นักเทคนิคการแพทย์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานบริการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

โรงพยาบาลพร้าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)


ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

โรงพยาบาลพร้าวประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัคร 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 256

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


เอกสารรายละเอียด


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพร้าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพร้าว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ตามประกาศโรงพยาบาลพร้าว ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าท

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ตามประกาศโรงพยาบาลพร้าว ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปฏิบัติงานกลุ

...
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด