Articles

Showing 1-20 of 39 items.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 21 รายการ

ประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 21 รายการ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 21 รายการ

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 21 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่่อม) 70% ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 70% ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม70%)ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566


ประกาศผู้ชนะการเสนอราจาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราจาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกฯ

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกฯ


ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรทุก (ดีเซล) ฯ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรทุก (ดีเซล) ฯ


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย รพ.พร้าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย รพ.พร้าว


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รพ.พร้าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รพ.พร้าว


ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบ 2566

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบ 2566


ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปีงบ 2566

ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปีงบ 2566


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ทำความสะอาด)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ทำความสะอาด)


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯลฯ) งบลงทุนปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯลฯ) งบลงทุนปี 2566


ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯลฯ) งบลงทุนปี 2566

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ลงทุนปี 2566


ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุนปี 2566

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า) งบลงทุนปี 2566

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด