บันทึกข้อความรายงานแผนปฏิบัติกาารส่งเสริมคุณธรรมฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ


รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว

Attachments

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด