ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี ๒๕๖๕


ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยและจริยธรรม
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว โรงพยาบาลพร้าว


Attachments

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด