แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ รายงานอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัยฯ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ รายงานอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัยฯ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Attachments

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด