ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565


ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565

Attachments

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด