บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว


บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

Attachments

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด