ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมงานเกษียรณอายุราชการ


ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมงานเกษียณอายุราชการ

  • คุณจีรานนท์ ร่มเงิน
  • คุณศิริลักษณ์ วงค์คม
  • คุณนิลุบล ญาณประสาท
  • คุณทิน สมแก้ว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด